Dự Án Tiêu Biểu

富美责任有限公司廠房 – NHÀ MÁY FUMEI

奥博第2期廠房 – NHÀ MÁY AUBO GIAI ĐOẠN 2

FOREMOST GULF 電子零件新建廠房 – NHÀ MÁY LINH KIỆN ĐIỆN TỬ FOREMOST

伸興工業責任有限公司第3期廠房 – NHÀ XƯỞNG ZENG HSING GD3

PORTLINE APPAREL VIETNAM; LTD. 第1期廠房 – NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TY TNHH MTV SPORTLINE APPAREL VIỆT NAM

太平洋責任有限公司廠房 – NHÀ XƯỞNG PACIFIC