Tháng Sáu 5, 2024

亞歷山德拉漢密爾頓家居有限公司廠房 – NHÀ MÁY CÔNG TY ALEXANDRA HAMILTON HOME COMPANY LIMITED

(越南)日信科技責任有限公司第2期廠房 – NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN 2 CÔNG TY TNHH NISON TECHNOLOGY VN

博銳平福責任有限公司廠房 – NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH BORAY

麒盛平福責任有限公司廠房 – NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH KEESON BÌNH PHƯỚC

渝青責任有限公司第2期新建廠房 – NHÀ MÁY GIÀY DÉP YUQING GIAI ĐOẠN 2

全盛精密有限公司第1,2期廠房 – NHÀ MÁY TOÀN THỊNH GD1 + GD2